More
  fjellkassen.no

  Nå skal Vestlandet få miljøvennlige hurtigbåter

  Vestlandet fylkesutvalg har vedtatt at innføringen av miljøvennlige hurtigbåter skal skje fra 2022, og seinest innen 2024.

  Fylkesutvalget følger med det opp stortingsvedtaket om krav til null- og lavutslipp for alle nye ferjer og hurtigbåter. Først ute er Sogn og Fjordane, i det kommende storfylket Vestland.

  fjellkassen.no

  Les også: Her er Kystvaktens nyeste fartøy

  Lyser ut anbud

  Rutepakke 2 og 3 i Sogn og Fjordane skal lyses ut så raskt som mulig, slik det har vært planlagt av administrasjonen i Sogn og Fjordane, men med mulighet for justeringer etter innspill fra høringsprosessen. Et eksempel på dette er, hvilken grad av hybrid de nye fartøyene skal operere med.

  Det var flertall i fylkesutvalget om å innføre miljøvennlige hurtigbåter fra 2022: Trude Brosvik (KrF, f.v.), Alfred Bjørlo (V), Marthe Hammer (SV), Jon Askeland (Sp), Anne Gine Hestetun (A), Aleksander Øren Heen (Sp), Silja Ekeland Bjørkly (H) og Natalia Golis (MDG).

  Les også: Løsning for Fjord1

  Ber om kompensasjon

  Fylkesutvalget ber administrasjonen om å innrette anbudet på en slik måte at fylkeskommunen er i posisjon til å motta støtte fra ordninger som Klimasats, NOx-fondet og Enova. I pressemeldingen opplyser fylkesutvalget at merkostnadene med å gjennomføre Stortingsvedtaket, skal kompenseres med økte midler til fylket.

  Flertall for forslaget

  Forslaget ble vedtatt med de 13 stemmene til SP, A, H, Kr,MDG, SV og V. Mindretallet på fire, Frp og FNB, stemte for at tildelingen til fylkesrådmannen om at anbudene i Sogn og Fjordane skal gjennomføres i en to-stegs prosess. Det innebærer at driften i en overgangsperiode vil bli løst med separate kontrakter med konvensjonelt drivstoff, før de blir erstattet med lav-og nullutslippsfartøy i perioden 2024-2026.

  fjellkassen.no

  Her er Island Offshore sin nye kraftplugg

  Under en høytidelig seremoni ved Vard Langsten, ble Island Victory av Gudmor Ingunn Ulstein Botnen. -Vi har opplevd...

  Prosafe kvitter seg med rigg

  Prosafe oppdaterer markedet mandag morgen, og kan melde om en flåteutnyttelse i fjerde kvartal på knappe 23 prosent, mot 63 prosent...

  "West Mira" mistet livbåt i uvær

  Boreriggen "West Mira" ble lørdag truffet av en bølge som medførte at en av riggens livbåter løsnet og falt i sjøen,...