More

  Eidsvaag Pioner blir selvkjørende. Får millioner i støtte fra EU

  EU tildeler 200 millioner norske kroner til autonomt forskningsprosjekt. Prosjektet skal demonstreres på et belgisk stykkgodsskip og fôrbåten Eidsvaag Pioner.

  I dag ble det klart at forskere fra Kongsberg-gruppen og SINTEF skal forske på selvkjørende skip gjennom forskningsprogrammet Horizon 2020. EU tildeler AUTOSHIP-prosjektet drøye 200 millioner norske kroner, og er en av de største tildelingene til norske aktører noen gang.

  For forskningsinstituttet SINTEF vil dette innebære en vesentlig økt satsning på autonome skip, og de vil ha to nye fulltidsansatte i prosjektperioden.

  – SINTEF Ocean er med i AUTOSHIP som forskningspartner og vil i hovedsak bruke prosjektet til å videreutvikle metoder for kostnadseffektiv og sikker design av fremtidens autonome transportsystemer, forteller seniorforsker Ørnulf Jan Rødseth i en pressemelding

  Skal øke konkurranseevnen for godstransport på sjøen

  Prosjektets overordnede mål er å bidra til å redusere utslipp og å øke konkurranseevnen for godstransport på sjøen. Dette gjøres delvis gjennom reduksjon av kostnader, for eksempel med redusert bemanning, og delvis gjennom økt fleksibilitet, for eksempel ved at små skip oftere kan anløpe mindre havner og terminaler. Dette skal demonstreres i to autonome transportsystem, ett for stykkgods på belgiske kanaler og ett for frakt av fiskefôr langs norskekysten. 

  Dagens markering finner sted i Kristiansund, om bord Eidsvaag Pioner som er et av de to fartøyene som nå skal utstyres for fjernstyrt og autonom sjøtransport. Skipet eies av rederiet Eidsvaag og opererer langs norskekysten og i sårbare fjordstrøk med frakt av fiskefôr til oppdrettsanlegg. 

  Mer bærekraftig godstransport

  SINTEF har allerede et bredt spekter av prosjekter innen autonome skip. I AUTOSHIP har SINTEF tre satsingsområder som kan bli avgjørende: 

  1. Utvikling av bedre metoder for tidlig design av autonome skipstransportssystem.
  2. Etablering av internasjonale standarder for å øke innovasjonen innen digital og autonom shipping.
  3. Videreutvikling av kommunikasjonssystemene for autonome skip. 

  I prosjektet skal SINTEF styrke disse satsingene, tilrettelegge for økt bruk av autonome skip i nye transportsystem, og dermed bidra til en betydelig mer bærekraftig godstransport. 

  Her er Island Offshore sin nye kraftplugg

  Under en høytidelig seremoni ved Vard Langsten, ble Island Victory av Gudmor Ingunn Ulstein Botnen. -Vi har opplevd...

  Prosafe kvitter seg med rigg

  Prosafe oppdaterer markedet mandag morgen, og kan melde om en flåteutnyttelse i fjerde kvartal på knappe 23 prosent, mot 63 prosent...

  "West Mira" mistet livbåt i uvær

  Boreriggen "West Mira" ble lørdag truffet av en bølge som medførte at en av riggens livbåter løsnet og falt i sjøen,...