More
  fjellkassen.no

  2000 Color Line ansatte permitteres

  Samfunnet står overfor en ekstraordinær situasjon, og Color Line tar fortløpende beslutninger
  som sikrer etterlevelse av de pålegg og instrukser som myndighetene nasjonalt og
  internasjonalt iverksetter for å hindre fortsatt spredning av coronaviruset, melder Color Line i en pressemelding.

  fjellkassen.no

  De tiltakene Color Line har implementert har fått omfattende konsekvenser for selskapets
  virksomhet, sier konsernsjef Trond Kleivdal.

  Opprettholder cargo-tilbudet


  Color Line har innstilt den ordinære passasjertrafikken, men opprettholder cargo-tilbudet i tråd med
  unntakene i innreise- og karantenereglene i Norden og Tyskland. Dette for å sikre den viktige
  vareflyten til og fra Norge. Cargo-virksomheten opprettholder deler av driften ved at ro-ro skipet M/S
  Color Carrier vil betjene ruten mellom Oslo og Kiel med gods på vanlig måte, samt at SuperSpeed 2
  vil gå i sin ordinære rute med godstrafikk mellom Larvik og Hirtshals.

  Et midlertidig tiltak

  Stortinget kunngjorde i dag første fase av en økonomisk krisepakke for å trygge norsk næringsliv og
  sikre selskapers drift, samt ansattes lønn og rettigheter. Personer som blir permittert er sikret full lønn
  med inntil 6 G i minimum 20 dager fra permittering.
  Med unntak av deler av cargo-virksomheten, blir i realiteten alle inntekter borte som følge av innstilte
  skip. – Derfor ser Color Line seg dessverre nødt til å permittere, sier konsernsjef Trond Kleivdal, som
  legger til at det er etablert en god og konstruktiv dialog med relevante fagforeninger for ansatte på sjø
  og i virksomheten på land. Dette for å sikre en ryddig prosess både nasjonalt og internasjonalt for alle
  selskapets ansatte som blir rammet av den reduserte aktiviteten i rederiet.
  Permitteringene er besluttet som et midlertidig tiltak og gjelder for i underkant av 2 000 ansatte. De
  ansatte beholder alle sine forsikringer og de permitterte er fortsatt ansatt i Color Line.

  -Permitteringene vil kunne bli opphevet på kort varsel, fordi vi skal sikre at selskapet er klar til å
  skyte fart når myndighetene igjen tillater passasjertrafikk mellom Norge, Sverige, Danmark og
  Tyskland, sier konsernsjef Trond Kleivdal i Color Line.

  fjellkassen.no

  Her er Island Offshore sin nye kraftplugg

  Under en høytidelig seremoni ved Vard Langsten, ble Island Victory av Gudmor Ingunn Ulstein Botnen. -Vi har opplevd...

  Prosafe kvitter seg med rigg

  Prosafe oppdaterer markedet mandag morgen, og kan melde om en flåteutnyttelse i fjerde kvartal på knappe 23 prosent, mot 63 prosent...

  "West Mira" mistet livbåt i uvær

  Boreriggen "West Mira" ble lørdag truffet av en bølge som medførte at en av riggens livbåter løsnet og falt i sjøen,...