More
  fjellkassen.no

  Rekordomsetning for Brunvoll i 2019

  Brunvoll-konsernet leverte sin høyeste omsetning noensinne i 2019. Driftsselskapene i konsernet hadde en vekst på hele 32 % etter en tøff start på året med negative tall i første kvartal. Utover året fikk selskapene god kontroll på volum og lønnsomhet. Konsernet har hatt god ordreinngang i første kvartal 2020, og ser positivt på utsiktene de neste årene. Dette avhenger av at de negative effektene av korona-viruset avtar, og at situasjonen normaliserer seg utover året. Vi er innstilt på at 2020 blir et tøft år for Brunvoll som mange andre, skriver Brunvoll i en pressemelding.

  Konsernsjef i Brunvoll, Kåre Øyvind Vassdal, kan se tilbake på rekordomsetning i 2019. (Brunvoll)

  Satser på videreutvikling

  fjellkassen.no

  -Vi har lagt bak oss et krevende 2019, der vi har hatt tidenes høyest volum og stor grad av kompleksitet i leveransene våre. Våre dyktige medarbeidere på konsernets fire lokasjoner (Molde, Volda, Dalen og Ålesund) har stått på gjennom hele året, og vi lyktes gradvis utover året å snu en trend med negative resultater, slik at vi for 2019 totalt sett leverte et greit år også økonomisk. Dette gjør oss i stand til å kunne fortsette å investere i videreutvikling av konsernet i årene fremover, noe som vi er avhengige av for å møte kravene som våre kunder stiller til oss. Vi er ekstremt stolte av å ha hele verdikjeden i eget hus, og har et brennende engasjement og stolthet for det at vi utvikler og produserer alt fra våre lokasjoner i Norge.», sier konsernsjef Kåre Øyvind Vassdal i Brunvoll. 

  Finansielle nøkkeltall

  2019:

  • Driftsinntekter ble MNOK 1.437 i 2019 mot 1.210 i 2018. Dette er en økning på 18,7 % mens det i driftsselskapene var en økning på 32,0 % i samme periode. 
  • Resultat før skatt ble MNOK 54 i 2019 mot MNOK 17 i 2018, sterkt drevet av en vesentlig bedring i underliggende drift.
  • EBITDA ble MNOK 100 (7,0 %) i 2019 mot MNOK 64 (5,3 %) i 2018.
  • Egenkapitalen vokste fra MNOK 513 (43,7 %) i 2018 til MNOK 555 (46,6 %) i 2019.
  • Antall medarbeidere vokste fra 478 i 2018 til 510 i 2019 inkludert hele 31 lærlinger.
  • Eksportandel på 80 % i 2019, sammenlignet med 66 % i 2018.
  Brunvoll sine lokaler er sentralt plassert ved Årø flyplass i Molde.(Brunvoll)

  Leverer thrustere til fem Fjord1-ferjer

  Brunvoll har opplevd 2019 som et år med mange milepæler på leveranser og på innovasjon og utvikling. 

  -Vi har store systemleveranser innenlands og til eksportmarkedet. Innenlands kan nevnes Color Hybrid med leveranse på hovedfremdrift med avanserte gir og integrert propell og ror design, og vår til nå største akselløse periferidrevne thruster (Rim Driven Thruster) på 1000 kW. Videre vår leveranse til fem pendelferger for Fjord1, samt til Yara Birkeland med våre nye trekkende azimuth thrustere. Resultatene fra sjøprøvene har demonstrert at disse enhetene har svært høy virkningsgrad. 

  En annen viktig milepæl er leveranser av våre til nå største azimuth enheter med propelldyse for hovedfremdrift og opptrekkbare azimuth enheter for dynamisk posisjonering. Dette er nye enheter som leveres med motoreffekt opp til 3500 kW. Enhetene har vært en stor markedssuksess og har blant annet sikret Brunvoll leveranser til en rekke nye bøyelastere. I dette markedet har vi også leveranser for hovedfremdrift med innovative løsninger på store vribare propeller og gir. 

  -Vi har fokus på produktutvikling også innen automatisering, fjernovervåkning, prediktivt vedlikehold og drivsystem. I 2019 leverte vi vårt første system for dynamisk posisjonering og nye systemløsninger for hybride drivsystem. Vår satsning på produktutvikling gir resultater.  Rundt 50 % av vår omsetning på nybygg omfatter produkter utviklet de siste 3-5 år.», sier konserndirektør for produkt- og forretningsutvikling Knut Andresen i Brunvoll. 

  Påvirket av korona-pandemien

   -Vi har sterke markedsposisjoner innenfor segmentene som vi jobber aktive mot. Dette har gitt oss en god start i 2020 når det gjelder ordreinntak. Vi har selvsagt nå blitt betydelig påvirket av den globale pandemien Covid-19. Spesielt påvirket er vi innenfor ettermarked, grunnet betydelige reiserestriksjoner nasjonalt og internasjonalt. 2020-aktiviteten og tallene vil bli sterkt preget av dette. Påvirkningsgraden avhenger selvsagt av tiden det tar før ting begynner gradvis å normalisere seg igjen. Vi er fortsatt optimistiske til at vi skal gjennomføre 2020 på en tilfredsstillende måte situasjonen tatt i betraktning, og ikke minst legge grunnlaget for videre lønnsom vekst i årene som kommer», sier Vassdal.

  Dropper utbytte

  Brunvoll opplyste tidligere i mars at de måtte permittere mellom 160 og 180 ansatte, delvis eller helt. -Det er tungt å måtte permittere en betydelig andel av våre dyktige medarbeidere som alle har bidratt til at vi kom gjennom 2019 på en god måte. Vi opplever allikevel en sterk solidaritet i situasjonen som har oppstått, både i Brunvoll og gjennom den felles dugnaden som hele samfunnet står midt oppe i. Vi har også langsiktige eiere som uoppfordret valgte å nulle ut planlagt utbytte på MNOK 25 nå i april, for å vise støtte overfor berørte medarbeidere og ikke minst for å bevare likviditeten i konsernet. Dette vil hjelpe oss med å raskt komme tilbake i full aktivitet når situasjonen kommer under kontroll igjen. Vi har heldigvis tilfredsstillende soliditet i Brunvoll, så vi er overbevist om at vi sammen kommer gjennom denne situasjonen på en trygg måte», sier Vassdal videre.

  Fakta om Brunvoll

  Brunvollkonsernet leverer fremdrifts- og manøvreringssystem med tilhørende styresystem til ulike typer fartøy. Det familieeide konsernet ble etablert i 1912, har hovedkontor i Molde og produksjon i Molde, Volda og Dalen. Konsernet har rundt 510 medarbeidere og hadde en omsetning på 1,4 milliarder i 2019. Brunvoll er også representert gjennom agenter i 23 land globalt.

  fjellkassen.no

  Her er Island Offshore sin nye kraftplugg

  Under en høytidelig seremoni ved Vard Langsten, ble Island Victory av Gudmor Ingunn Ulstein Botnen. -Vi har opplevd...

  Prosafe kvitter seg med rigg

  Prosafe oppdaterer markedet mandag morgen, og kan melde om en flåteutnyttelse i fjerde kvartal på knappe 23 prosent, mot 63 prosent...

  "West Mira" mistet livbåt i uvær

  Boreriggen "West Mira" ble lørdag truffet av en bølge som medførte at en av riggens livbåter løsnet og falt i sjøen,...