More
  fjellkassen.no

  Rieber blir ny president i Norges rederiforbund

  Paul-Christian Rieber, administrerende direktør i GC Rieber AS og styreleder i GC Rieber Shipping ASA, er på generalforsamlingen 31. mars valgt til ny president i Norges Rederiforbund, skriver forbundet i en pressemelding.

  Stor usikkerhet

  fjellkassen.no

  – Det ingen tvil om at den situasjonen vi nå står i er svært utfordrende for alle rederiforbundets medlemmer. Før koronakrisen kunne Rederiforbundet melde om optimisme i alle segmenter. I løpet av noen korte uker har det snudd til stor usikkerhet, sier nyvalgt president i Norges Rederiforbund, Paul-Christian Rieber.  – Det aller viktigste nå er at vi klarer å holde flest mulig av hjulene i gang i samfunnet, samtidig som vi bekjemper smitten.  Sjøtransport og opprettholdelse av aktivitetsnivået på sokkelen er i den sammenheng helt avgjørende for oss alle.  Det er et spesielt og ekstra ansvarsfullt tidspunkt å tre inn i et slikt verv på, sier Rieber. 

  Høye ambisjoner

  De nærmeste årene vil maritim næring møte store muligheter og økende krav knyttet til utvikling av ny teknologi for reduserte utslipp fra skip og nye digitale løsninger. Norge er allerede ledende på disse områdene og vi ser store muligheter i å utvikle nye løsninger verden trenger. Dette krever et godt samspill med høye ambisjoner fra næringen kombinert med aktiv politikk fra myndigheter både nasjonalt, i Europa og internasjonalt.

  – Norske rederier skaper store verdier, og representerer en av våre viktigste eksportnæringer. De driver verdensomspennende aktiviteter på alle verdens hav, i skarp global konkurranse. Rammebetingelsene for privat eierskap i og fra Norge er svært viktige for rederiene, deres medarbeidere og eiere. For å sikre attraktiviteten til Norge som maritimt lokaliseringsland er det nødvendig med forutsigbare og konkurransedyktige betingelser for privat eierskap, sier Rieber.

  Rieber er utdannet Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH) og har en MBA fra IMI (International Management Institute) i Genève. Han ble ansatt i GC Rieber i 1986 og har vært administrerende direktør siden 1990. Han har tidligere vært president i NHO (2008-2010) og styreleder i tankesmien Civita (2013-2018) i tillegg til en rekke andre verv i næringsliv og organisasjoner.

  GC Rieber har hovedkontor i Bergen og er et privat eiet selskap med virksomhet innen shipping rettet mot offshore- og fornybar energi, eiendomsutvikling og flere industrivirksomheter.

  Rederiforbundet styre 2020-2022:

  Paul-Christian Rieber (President), administrerende direktør i GC Rieber AS og styreleder i GC Rieber Shipping ASA
  Synnøve Seglem (Visepresident), administrerende direktør, Knutsen OAS Shipping AS
  Nils Magne Fjereide, administrerende direktør, Misje Rederi AS
  Odd Strømsnes CEO, Ocean Installer AS
  Jan Fredrik Meling, administrerende direktør, Eidesvik Offshore ASA
  Karl-Erik Johannessen Managing Director, Transocean Norway
  Harald Fotland COO, Odfjell SE
  Øystein Beisland Administrerende direktør A/S Uglands Rederi
  Sofie Eleanor L. O. Jebsen, VP Strategi and Business Development, Fred. Olsen Ocean
  Morten Ulstein, Styreleder, Island Offshore

  fjellkassen.no

  Her er Island Offshore sin nye kraftplugg

  Under en høytidelig seremoni ved Vard Langsten, ble Island Victory av Gudmor Ingunn Ulstein Botnen. -Vi har opplevd...

  Prosafe kvitter seg med rigg

  Prosafe oppdaterer markedet mandag morgen, og kan melde om en flåteutnyttelse i fjerde kvartal på knappe 23 prosent, mot 63 prosent...

  "West Mira" mistet livbåt i uvær

  Boreriggen "West Mira" ble lørdag truffet av en bølge som medførte at en av riggens livbåter løsnet og falt i sjøen,...