More
  fjellkassen.no

  Aker BP og Yxney Maritime jager utslippskutt

  Aker BP har signert en avtale med det norske teknologiselskapet Yxney Maritime for bruk av den skybaserte tjenesten MARESS.

  Maress gir Aker BP en detaljert innsikt i drivstofforbruket og utslippene fra den innleide flåten av avanserte offshorefartøy som opererer på norsk sokkel. Maress gir brukeren et datadrevet grunnlag for å ta gode beslutninger om hvordan utslippene i operasjonen kan reduseres.

  fjellkassen.no

  «Aker BP jobber aktivt med tiltak for å optimalisere energiforbruket og å redusere karbonintensiteten fra våre operasjoner. Vi har et tett samarbeid med noen av de aller beste og mest energieffektive rederiene i bransjen,» sier Gunn Elin Hellegaard VP for Logistics & Marine in Aker BP.

  «Vår ambisjon er at Maress vil styrke dette samarbeidet ytterligere og at vi sammen vil kunne kutte flere prosentpoeng av drivstofforbruket fra den innleide flåten. Den potensielle miljøgevinsten er betydelig. Energieffektive operasjoner er i alles interesse, og er også en del av kjernen i Aker BP sin strategi. Dette vil være et viktig verktøy for å kontinuerlig søke forbedringer og for å få full effekt fra incentivbaserte kontrakter med våre strategiske partnere for supplyfartøy,» tilføyer Hellegaard.  

  «Det er et fantastisk driv i bransjen nå til å redusere utslipp fra operasjoner, sier Yxney CEO Simen Sanna. Morgendagens vinnere er de som sitter på den rette innsikten og som er villige til å omsette det til å redusere sitt fotavtrykk. Aker BP har på flere områder demonstrert at de er langt fremme i løypa når det gjelder å bruke avanserte datadrevne løsninger. Vi ser frem til å samarbeide med Aker BP, og til å bidra til reelle utslippsreduksjoner».

  For selskaper som Aker BP som leier inn fartøy fra ulike rederi så kan det være en omfattende oppgave å samle og strukturere drivstoff- og utslippsdata. Maress løser dette ved å knytte seg til eksisterende datastrømmer fra hardware på fartøyene, og å ordne dataene slik at man kan sammenligne fartøy, flåter, eller spesifikke deler av operasjonen. I sum er Maress er et verktøy som skaper transparens og som bidrar til at energiselskaper og rederier jobber tettere sammen om bærekraftsmålsetninger.

  Aker BP vil benytte Maress til å følge effektivitetsutviklingen til enkeltfartøy og flåten som helhet, og gi et beslutningsgrunnlag for hvilke utslippsreduserende tiltak som bør gjøres. Det er også mulig å se effekten av spesifikke tiltak som f.eks. batteriinstallasjon på et fartøy. 

  Avtalen mellom Aker BP og Yxney er i første omgang for et år, med anledning til forlengelse. 

  fjellkassen.no

  Her er Island Offshore sin nye kraftplugg

  Under en høytidelig seremoni ved Vard Langsten, ble Island Victory av Gudmor Ingunn Ulstein Botnen. -Vi har opplevd...

  Prosafe kvitter seg med rigg

  Prosafe oppdaterer markedet mandag morgen, og kan melde om en flåteutnyttelse i fjerde kvartal på knappe 23 prosent, mot 63 prosent...

  "West Mira" mistet livbåt i uvær

  Boreriggen "West Mira" ble lørdag truffet av en bølge som medførte at en av riggens livbåter løsnet og falt i sjøen,...